Het Concert:

De gehele recette komt ten goede aan het Diabetes Fonds en wordt aangewend t.b.v. het wetenschappelijk Diabetesonderzoek.

De kosten voor de realisatie van het concert wordt gedekt door de adverteerders in het programmaboekje en de sponsors.

De toegangsprijzen zijn laag. De organisatie streeft er naar om de concerten voor iedereen toegankelijk te houden.


wp45ff444a


wpf10c2f45 05
logo DiabetesFonds 200

 

DIABETES CONCERT  

 

Na evaluatie van de concerten van de afgelopen jaren met het Diabetes Fonds kunnen we vaststellen dat:

  • De belangstelling voor het concert jaarlijks afneemt, hoewel dit zeker niet gelegen heeft aan de uitvoerenden.
  • De belangrijkste sponsoren ( ook vanuit de industrie t.b.v. Diabetes) laten weten de organisatie van het concert niet meer te sponsoren, waardoor de begroting niet meer haalbaar is.

Tot nu toe kon elk jaar de opbrengst van de kaartverkoop geheel worden overgemaakt aan het Diabetes Fonds ten behoeve onderzoek en voorlichting.
Helaas worden de kosten niet meer gedekt door sponsoren en zal de opbrengst van kaartverkoop ook aangesproken moeten worden.
Dit allemaal heeft ook gevolgen voor de doelstelling van het concert nl. een dank je wel aan vrijwilligers(collectanten), donateurs van het Diabetes Fonds, en mensen met diabetes en overige belangstellenden een mooie muzikale avond te bezorgen.
De verwachting is dan ook dat de belangstelling nog verder zal afnemen en dat er geld bij moet om het concert te kunnen laten doorgaan. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.

Ik heb dan ook besloten  -in goed overleg met het Fonds-  te stoppen met het organiseren van het jaarlijks concert ten bate van het Diabetes Fonds.

Het is natuurlijk jammer dat aan de traditie van het jaarlijks diabetesconcert nu na 28 jaar een einde komt.

Onze vaste bezoekers van de concerten dank ik dan ook voor hun jarenlange belangstelling.
Onze vaste sponsoren dank voor hun jarenlange steun.

Cees Huisers

 

 

 

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. Jaarlijks komen er ongeveer 50.000 mensen met diabetes bij. Daarmee is diabetes, ook wel bekend als suikerziekte, op weg volksziekte nummer één te worden. Kennis over de oorzaken van diabetes en complicaties daarvan is de sleutel tot het vinden van oplossingen.
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Zet zich in om  mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven te geven. Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

 


Onze sponsoren: 

nova-nordisk


logo-mediq


PRAHS-HORIZONTAL Logo


BM-logo-2013a

Bayern-healthcare